Architekt krajobrazu - Szczecin - Katarzyna Sianecka

Curriculum Vitae - Katarzyna Siarnecka

tel.791 589 419
kasia@siarnecka.pl
siarnecka.pl

Podsumowanie kwalifikacji

 • mgr inż. architektury krajobrazu na Akademii Rolniczej w Szczecinie
 • znajomość oprogramowania graficznego (Adobe Photoshop, CorelDraw, SketchUp) oraz projektowania wspomaganego komputerowo (AutoCAD, ArchiCAD) i programu do wizualizacji (Artlantis)
 • swobodna obsługa pakietów biurowych (MS Office)
 • dobra organizacja pracy, sumienność, umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania graficznego w pakietach Adobe Photoshop i CorelDraw oraz projektowania wspomaganego komputerowo (AutoCAD)
 • znajomość języków obcych: angielski – dobra (roczny pobyt w Anglii), niemiecki – dobra (Zertifikat Deutsch)
 • prawo jazdy kategorii B

Doświadczenie, projekty i osiągnięcia

 • praktyka zawodowa w studiu architektury krajobrazu Małgorzaty Haas-Nogal (2004, obejrzyj referencje)
 • opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych działek na terenie miasta Szczecina – pod kierunkiem dr inż. arch. Elżbiety Czekiel-Świtalskiej (2007, w ramach studiów)
 • przygotowanie ekofizjografii - Opracowanie krajobrazowe obszaru złoża żwiru Golice (2007, w ramach studiów)
 • opracowanie na temat "Analiza zmian krajobrazu i użytkowania gruntów na podstawie map i zdjęć lotniczych z lat 1948-1997" (2007, w ramach studiów)
 • przygotowanie koncepcji rewitalizacji parku podworskiego w dzielnicy Szczecina Bukowo (2007, w ramach pracy magisterskiej)
 • III miejsce na XXXIII Uczelnianej Sesji Studenckiej Kół Naukowych za przygotowanie i publiczną prezentację koncepcji zagospodarowania terenu wokół Hospicjum św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
 • wyróżnienie w Konkursie Plastycznym "Architektura Banków Szczecińskich" (2002)

Edukacja

 • 2008 kurs "Archicad 12 + Artlantis – Projektowanie wnętrz" (certyfikat Graphisoft - obejrzyj certyfikat Graphisoft, obejrzyj certyfikat Studio Forma)
 • 2001-2007 studia na kierunku architektura krajobrazu na Akademii Rolniczej w Szczecinie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra inżyniera
 • 2006 uczestnictwo w kursie "Designing with plants" w londyńskiej szkole projektowania KLC
 • 2005 stypendium w Fachhohschule Neubrandenburg (w ramach programu Socrates/Erasmus)
 • 2005 uczestnictwo w seminarium "Gruen macht Schule" w Berlinie
 • 2002-2004 działalność w Studenckim Kole Naukowym Dendrologów i Projektantów Terenów Zieleni
 • 2003 działalność w Studenckim Kole Fotograficznym